Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.

Östersjön på kartan

Art.nr: 9789529745869
Tillgänglighet: I lager
Pris: 495,00kr
Exkl.moms: 466,98kr

- Berättelser från medeltid till nutid

Kungen som blev sjörövare. Sjörövaren som blev en legend. Kusinernas kamp om herraväldet på Östersjön. De tusen vraken på Östersjöns botten. Gasledningen som förenade öst och väst men splittrade en värld. De första kartritarna, som på sina kartor tecknade ned berättelserna om det nordliga havet och dess kuster. Östersjön på kartan är en spännande resa i tiden och en fascinerande guide till Östersjöns värld från medeltiden till i dag. På Östersjöns vågor har både ensamma äventyrare och mäktiga flottor mötts. På ett medryckande sätt berättar boken om århundraden av växelverkan över havet – om kunskaper, färdigheter och varor som har format världen och världsbilden längs Östersjöns kuster.

Via kartorna får vi en fördjupad förståelse för Östersjön. Här serveras ett genomtänkt urval historiskt betydelsefulla kartor och aktuella kartor från vår egen tid. I boken framgår tydligt hur kartorna och deras berättelser hjälper oss att förstå Östersjöregionens mångskiftande historia och dess nutid. Boken visar också hur man med kartornas hjälp har informerat och försökt påverka bilden av Östersjön och uppfattningen om de folk som bebott dess kuster från vikingatid till nutid.