Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.

Vikingaboken - The Vikings

Art.nr: 9789197611664
Tillgänglighet: I lager
Pris: 125,00kr
Exkl.moms: 117,92kr

Nytryckt 2017. I boken Vikingarna får läsaren ta del av en spännande historia som startar när vikingarna plundrade klsterön Lindisfarne i England år 793. Men förutom plundrare var vikingarna även duktiga hantverkare och ett skickligt handelsfolk. På de brittiska öarna och i norra Frankrike koloniserade vikingarna stora områden och i öster var de en enande kraft i grundandet av det ryska riket. Dessutom nådde vikingarna Nordamerika nästan 500 år före columbus. Författare är Alexandra Sanmark och Fredrik sundman. Alexandra är arkeolog och historiker och har undervisat om vikingatiden på bland annat Uppsala universitet. Fredrik är både journalist och fotograf.

This book tells the history of the Vikings who were first acknowledged when they attacked the monastery on the island of Lindisfarne in England in 793. The Vikings were however also skilled traders and artisans. On the British Isles and in northern France the Vikings colonized large areas and in the east they were a unifying force in the formation of Russia. They also travelled to North America almost 500 years before Columbus. The book is written by alexandra Sanmark and Fredrik Sundman. Alexandra is an archaeologist and historian and has taught Vikings Studies e.g. at the University of Uppsala. Fredrik is both a journalist and photographer.