Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.
Välkommen till Kartbutiken - Kartförlaget 1985 AB

SVENSKA - SJÖARKIVET

HISTORISKA SJÖKORT  1803 - 1845

Under perioden 1803 - 1845 sjömättes alla svenska skärgårdar och de stora sjöarna. Resultaten trycktes som sjökort, svårlästa, i skala 1: 100 000. Sjömätningarna gjordes i skala 1: 20 000 och resultaten blev hemligstämplade fram till millennieskiftet.

Vår nationella databas bygger på alla Sjömätarnas mätningar originalskalan 1: 20 000.

Vi kan därmed erbjuda mycket mer detaljerade sjökort. De visar till skillnad från dagens sjökort, namn på många fler skär och holmar, bortglömda farleder, bryggor, enskilda, hus och gårdar, vårdkasar mm.

Samtliga kort trycks på ett högkvalitativt 200g matt bestruket papper.

Vårt sortiment omfattar redigerade sjökort över

    1  Västkusten Nidingen - Koster

    2  Ostkusten Landsort - Öregrund

Unikt tryck, hela kusten. Kunden bestämmer motiv, storlek och skala

Sjökort - Vepor - Tapeter - Köksdekorer - Egna upplagor

Läs mer om sjökorten

Läs mer om historia/bakgrund

Visa:
Sortera efter: