Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.
Välkommen till Kartbutiken - Kartförlaget 1985 AB

Vägkarta 1:100 000
Vägkarta 1:100 000

OBS! DENNA SERIE ÄR UTGÅENDE OCH ERSÄTTS AV SVERIGESERIEN 1:50 000 SAMT MIN KARTA

En vägkarta är ett viktigt verktyg för alla resor, både stora och små. Vägkarta hjälper till att kartlägga en kurs, identifiera potentiella hinder och planera för det oväntade. Men alltför ofta försöker vi göra det ensamma, utan en vägkartor eller någon vägledning alls.

Endast ett fåtal titlar kvar i lager.

Lantmäteriets Vägkarta är i skala 1:100 000, är genom sin stora yttäckning och förhållandevis höga detaljeringsgrad en utmärkt karta för cykling och turism i närområdet.

Den redovisar fullständig och aktuell vägredovisning som viktigaste information och omfattar 79 blad som täcker hela Sverige utom fjällområdet. Allmänna vägar indelas i fem grundklasser, dessutom visas vilka av dessa som är riksvägar, respektive har nedsatt bärighet. Enskilda vägar redovisas i fem klasser där vägar med hög bärighet och bra linjeföring särredovisas.

Täckningsområdet omfattar inte fjällområdena, bladindelningarna för Vägkartan och Fjällkartan 1:100 000 har anpassats mot varandra så att de går kant i kant. Kartan trycks dubbelsidigt på Pretex, ett fukt- och viktåligt papper med halva kartbilden på varje sida och en trespråkig teckenförklaring.

Uppdatering sker enligt fastställd plan som utgår från kartinformationens aktualitet. Ambitionen är att ingen karta skall vara äldre än 3-4 år ute i handeln.

Bladindelning Lantmäteriet Vägkartan 1:100.000 Södra Sverige

Bladindelning Lantmäteriet Vägkartan 1:100.000 Norra Sverige

 

Visa:
Sortera efter: