Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.

Vattenskoterboken – Förarbevis för vattenskoter

Art.nr: 9789172238381
Tillgänglighet: I lager
Pris: 275,00kr
Exkl.moms: 259,43kr
Tags: Förarbevis,

Jure Förlag 2021

Under senare år har antalet olyckor med vattenskotrar ökat. I somras gav därför regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå obligatoriskt förarbevis och utbildning för att köra vattenskoter. Den 1 oktober inkom Transportstyrelsen med sin rapport. Rapporten har beretts i regeringskansliet och nu föreslår regeringen att ikraftträdandet tidigareläggs. Kravet att ha förarbevis föreslås träda ikraft den 15 juli 2021. För att den som vill köra en vattenskoter ska kunna ha ett förarbevis på plats till dess föreslås att bestämmelserna som rör utbildningsanordnarna ska träda ikraft den 15 maj 2021. Förslaget innebär att man ska ha genomgått en godkänd utbildning för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter.

Förarbeviset ska medföras vid vattenskoterkörning och ska kunna återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till bl.a. sjöfylleri, vårdslöshet i sjötrafik, brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört vattenskoter i områden där det inte är tillåtet. Den som vill bedriva utbildning för förarbevis för vattenskoter ska ha tillstånd av Transportstyrelsen, som även föreslås utöva tillsyn över utbildningsanordnarna. I remissen föreslås även att den som hyr ut eller lånar ut en vattenskoter inte får göra det till någon som inte är behörig att framföra den. I juni 2019 införde regeringen en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter.

Innehåll: - Behörighet, säkerhet, lagar - Vattenskotern - En presentation - Så fungerar vattenskotern - Säkerhet och utrustning - Körningen - Väjningsregler och navigation - Miljö och hänsyn - Förvaring och service - Säkerhetsregler och checklistor - Avslutande hänvisningar till fler utbildningar