Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.
Välkommen till Kartbutiken - Kartförlaget 1985 AB

Fjällkartan 1:50 000
Fjällkartan 1:50 000

Lantmäteriets fjällkartor för vandring, skidturer eller skoteråkning som ger dig aktuell och tillförlitlig fjällinformation om exempelvis leder, broar, stugor och hjälptelefoner.

Fjällkartan i skala 1:50 000 täcker den södra delen av fjällkedjan och kan beskrivas som en Terrängkarta kompletterad med fjällinformation. Serien omfattar 15 kartblad som är anpassade till leder, fjällanläggningar och bebyggelsecentra i området. De är tryckta på både fram- och baksida på Pretex, ett lateximpregnerat FCC-papper som är fukt- och viktåligt, vilket ger dem ett användarvänligt format. Höjdkurvor redovisas med 10 meters ekvidistans.

Till kartan medföljer ett separat häfte med information om fjällsäkerhet, fjällväder, naturvård och GPS-användning. Därutöver finns bladunik information om nationalparker, naturreservat och förslag på lämpliga turer.

Lantmäteriet är representerat i Fjällsäkerhetsrådet - ett uttryck för att Fjällkartan är en del i fjällsäkerhetsarbetet. Kartan revideras vart 4:e år. Då inhämtas uppgifter från myndigheter och organisationer som har kunskap om eller bedriver verksamhet i fjällregionen. För att säkerställa kvalitén i innehållet genomförs kontroller i fält. 

Bladindelning Lantmäteriets Fjällkarta 1:50.000

Visa:
Sortera efter: