Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.

Hamnguiden 10 Höga Kusten - Arholma

Art.nr: 9788279972402
Tillgänglighet: I lager
Pris: 825,00kr
Exkl.moms: 778,30kr

Skagerak Förlag – 2023 - Spiralbunden.

Den här Hamnguiden beskriver 206 natur-, klubb- och gästhamnar från Höga kusten i norr till Arholma i söder. Här beskrivs kända och mindre kända naturhamnar, här ges tips om leder, och gästhamnarna redovisas detaljerat med service och förtöjningsmöjligheter. Alla hamnar presenteras med en detaljerad Hamnguidekarta, en helikopterbild, en guidande text samt en faktaruta. Hamnguiden 10 är en helt nyproducerad bok som tagits fram i samarbete med Svenska Båtunionens båtförbund längs kuststräckan.

Samtliga Hamnguidekartor i boken är producerade av Hydrographica och är baserade på Hydrographicas beprövade sjömätningsteknik med 3D-flygfoto som underlag. Varje Hamnguidekarta har dessutom kontrollerats och verifierats genom kompletterande sjömätningar på plats. Hamnguidekartorna har även en avancerad topografisk redovisning som bygger på den allra senaste tekniken med laserscanning av terrängen. Man får exakta höjdkurvor, i detta fall med 2,5 meters ekvidistans, och man ges möjlighet att med skuggeffekter skapa en 3D-känsla av terrängens former som ett komplement till de traditionella höjdkurvorna. Med denna teknik blir det mycket enkelt att i förväg bedöma egenskaperna hos en hamn och att avgöra var de bästa lälägena finns, eller var öarna är flacka och risken för blåst är större. Helikopterbilderna och markeringarna ger dig en snabb översikt över varje hamn, med dess atmosfär, faciliteter, inseglingsleder, faror och förtöjningsmöjligheter.

Texten i Hamnguiden 10 är uppdelad i en generell och en maritim del. Den generella delen beskriver hamnen, platsens historia och natur samt tipsar om aktiviteter som finns att tillgå i hamnen och dess omgivning. Den maritima delen ger information om var det är lugnt och tryggt att ligga förtöjd, hur du förtöjer säkrast och vad du bör vara speciellt uppmärksam på.