Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.

Inlandsbanan

Art.nr: 9789151928722
Tillgänglighet: I lager
Pris: 335,00kr
Exkl.moms: 316,04kr

Utgiven 2021

Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn vid Vänern till Gällivare i Malmfälten. Det är nästan 1300 kilometer och genom hela Sveriges inland. Ifrågasatt av centrala myndigheter har banan varit under större delen av sin sekellånga tillvaro som så mycket annat i glesbefolkade delar av Sverige. Mot alla odds lever större delen av Inlandsbanan vidare, utvecklas och andas framtidstro. Det är nu mer än tjugo år sedan SJ tog sin hand från denna järnväg och Inlandsbanan AB bildades. Idag är mångfalden i det avreglerade järnvägs-Sverige en självklarhet men då i början av 1990-talet var det något helt nytt och Inlandsbanan kom att höra till pionjärerna. en ny driftsform visade sig vara ett lyckokast för att få ut ett större värde på satsade pengar! Godstrafiken är Inlandsbanans viktigaste uppgift och för att få ett riktigt effektivt trafiksystem är det väsentligt att samtliga fyra tvärbanor ner mot stambanan är öppna. Stora förhoppningar finns också om en återupptagen persontrafik i samarbete med länstrafikbolagen. Det ger dessutom en möjlighet att ytterligare utveckla turisttrafiken. Ur ett europeiskt perspektiv är både Sveriges inland och Inlandsbanan något helt unikt. Sist men inte minst är Inlandsbanan en kulturhistorisk guldgruva. Inlandsbanan AB har visat att det går att förena respekt för det järnvägshistoriska med modern järnvägstrafik med sikte mot framtiden.