Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.
Välkommen till Kartbutiken - Kartförlaget 1985 AB

Fjällkartan 1:100 000
Fjällkartan 1:100 000

Lantmäteriets fjällkartor för vandring, skidturer eller skoteråkning som ger dig aktuell och tillförlitlig fjällinformation om exempelvis leder, broar, stugor och hjälptelefoner.

Fjällkartan i skala 1:100 000 täcker hela fjällkedjan från Sälen i söder till Treriksröset i norr. Serien omfattar 25 blad som är ledanpassade och kartbladens baksidor innehåller information om t.ex. nationalparker, naturreservat och turförslag. Kartorna trycks på ett fukt- och viktåligt material.

Ortnamn redovisas på samiska inom respektive samiskt språkområde. Höjdkurvor redovisas med 20 meters ekvidistans och topografin är förstärkt med terrängskuggning.

Lantmäteriet är representerat i Fjällsäkerhetsrådet - ett uttryck för att Fjällkartan är en del i fjällsäkerhetsarbetet. Kartan revideras vart 4:e år. Då inhämtas uppgifter från myndigheter och organisationer som har kunskap om eller bedriver verksamhet i fjällregionen. För att säkerställa kvalitén i innehållet genomförs kontroller i fält.

Bladindelning Lantmäteriets Fjällkarta 1:100.000

Visa:
Sortera efter: