Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.

Stormaktstidens Norrmalm : folk, hus och gator

Art.nr: 9789198743982
Tillgänglighet: I lager
Pris: 495,00kr
Exkl.moms: 466,98kr

Bokförlaget Langenskiöld 2023

Med denna skildring av Norrmalms historia under 1600-talet lyfter Fredric Bedoire fram minnet av en förlorad stad som gick till spillo i efterkrigstidens stadsombyggnad. Vi möter landets enda planerade stenstad från tiden före 1800-talet med många av stormaktstidens främsta byggnadsverk. Tillsammans med sina byggherrar framträder dessa vid sidan av den stora massan anonyma trähus.

Boken ger oss en inträngande skildring av de människor som levde här. Vi finner många gripande öden, som den franske språkmästaren som blir mördad på Drottninggatan, den utfattige pestprästen, den flitiga brevskriverskan, de utblottade grevarna, löskerkonan, amiralitetskaptenen på det förlista regalskeppet Kronan, för att bara nämna några få av de många människor som boken handlar om. Tillsammans med husen och gatorna berättar de om det maktspel som präglat livet i staden.

Stormaktstiden är en gyllene epok i Norrmalms historia med snabb uppgång, men därefter lika snabb nedgång och stagnation i takt med den svenska stormaktens fall.

Fredric Bedoire återvänder här till citysaneringens tidiga 1970-tal, när han som ung konsthistoriker var verksam vid Stockholms stadsmuseum och dokumenterade rivningarna på Nedre Norrmalm. På nära håll såg han förstörelsen av minnena från 1600-talets stenstad. Erfarenheterna från detta har han burit med sig under en femtioårig verksamhet inom arkitekturhistoria och byggnadsvård. Med detta opus magnus söker han återskapa stadsdelens liv, dess hus och människor. Han bor nu själv mitt i Klara, på den plats där den franske språkmästarens gård låg.

Fredric Bedoire är professor em. i Arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i Konstvetenskap vid Stockholms Universitet och hedersledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna. Tilldelad Stora Fackbokspriset, Stora Historiepriset, Svenska Akademiens Kellgrenspris och H.M. Konungens guldmedalj i 12 storleken.

Relaterade produkter
Södermalm 1867
245,00kr